Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A cookie-t (sütit) a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. (A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti.

 

A weboldal a következő cookie-kat használja:

A weboldal kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

 

A cookie-kat a következőkre használjuk:

Weboldal teljesítménymérése
Böngészés elemzése
Feliratkozási szokások mérése
Releváns reklámok megjelenítése

 

Milyen cookie-kat használok?

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
SafariiOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

A weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmielveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Hírlevél, DM tevékenység
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím,dátum, időpont.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

NAIH számunk: NAIH-123282/2017, a hozzá kapcsolódó határozat itt megtekinthteő: NAIH határozat.

 

Facebook

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta a weboldalt.
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com weboldalon.

 

Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Jogvédelmi nyilatkozat

Ez a weboldal és a weboldalon található dokumentumok tartalmazhatnak olyan kifejezéseket, melyek az Balmex-szel kapcsolatos „jövőre vonatkozó állításokat” tartalmaznak. Ezek az állítások tartalmazhatnak olyan szavak vagy kifejezéseket, mint „feltételez”, „hisz”, „becsül”, „valószínűsít”, „szándékozik” vagy hasonlók, vagy azokat használó értekézéseket az új projektekkel kapcsolatos lehetőségekről, a jövőbeni eredmények lehetőségeiről, illetve a stratégiákkal, tervekkel és szándékokkal kapcsolatos fejtegetésekről. Ezek a jövőbe tekintő kijelentések magukban rejtenek ismert és ismeretlen kockázatokat, bizonytalanságokat és más tényezőket, melyek miatt a valós eredmények lényegesen különbözhetnek azoktól a feltételezett jövőbeni eredményektől, teljesítményektől vagy vívmányoktól, melyeket ezekben a kijelentésekben említettünk. Minden jövőbe tekintő kijelentés csupán olyan becsléseken, feltételezéseken és adatokon alapulnak, mely az Balmex számára rendelkezésre álltak ezen információk előkészítésekor. Az Balmex nem vállal kötelezettséget a weboldalon található jövőre vonatkozó állítások frissítésére az új információk, jövőbeni események vagy mások eredménye alapján.

A Balmex nem vállal felelősséget bárminemű, a weboldalra belépésből, vagy a weboldal nem elérhetőségéből, illetve más weboldalak linkjének nem működéséből vagy a weboldal egyéb tartalmi hibáiból és hiányaiból eredő közvetlen, közvetett vagy büntetőjogi károkért. Továbbá az Balmex nem vállal felelősséget és nem is tehető felelőssé bármilyen kárért vagy vírusért, mely megfertőzte a számítógépét vagy más tulajdonát, miután belépett és használta ezt a weboldalt. A cég fenntartja a jogot a weboldal bármikor történő megszüntetésére vagy tartalmának megváltoztatására, annak előzetes bejelentése nélkül és kötelezettség nélkül.

Ez a weboldal nem tartalmazza az Balmex, vagy más, az oldalon megjelenő cég semmilyen kereskedelmi ajánlatát. A weboldalon lévő részletezett számadatokat nem szabad alapul venni semmilyen gazdasági, jogi, adóügyi vagy más irányú döntésekhez. Fokozottan ajánljuk, hogy ilyen témákban kérje ki egy szakértő véleményét.

Felhasználási megállapodás

A Balmex Kft (továbbiakban "Balmex") weboldalára www.balmex.hu belépése és annak használata azt jelenti, hogy elfogadja a következő feltételeket, a vonatkozó törvényeknek megfelelően. Az Balmex weboldalára belépéssel és annak használatával ön korlátozás és fenntartások nélkül egyetért és elfogadja a következő feltételeket.

Fenntartjuk a jogot az oldalon található információk és feltételek időről időre történő felülvizsgálatára, előzetes értesítés nélkül. Ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen nézze át a weboldal használati feltételeinek érvényes verzióját.

Az információk használata

A weboldalon található minden információt és véleménynyilvánítást (az „információ”) az Balmex általános informálás céljából tette fel. Az Balmex hiszi, hogy minden információ pontos és megbízható, de nem garantálhatja (sem nyíltan, sem pedig hallgatólagosan) az információk pontosságát, teljességét vagy aktualitását. Szabadon böngészhet a weboldalunkon, de a belépés, letöltést vagy az oldalon található információk használata csak saját felhasználásra engedélyezett. Az információk és tartalmak üzleti célból történő bármilyen sokszorosításához, megjelenítéséhez vagy használatához, elektronikus vagy írásos formában, az Balmex Kft. írásos jóváhagyása szükséges. Az oldalról letöltött minden dokumentumon fel kell tüntetni a védjegyeket vagy tulajdonjogi jegyeket, mint például a szerzői jog jeleket © és/vagy a védjegyeket ™.

Védjegyek és szerző jogi jegyek tulajdona

A weboldalon megjelenő védjegyek (beleértve a termék védjegyeket, az Balmex és partnereinek tulajdonát képezik. A weboldal használata nem ad jogosultságot vagy használati engedélyt. Az oldalon található egyes linkek olyan weboldalakra vezethetnek, melyeket egy harmadik személy tart fenn. Az Balmex nem vállal felelősséget a más weboldalakon lévő tartalmakért és információkért. Az ilyen weboldalak emblémái és védjegyei szerzői jog és védjegy jogi törvények hatálya alá tartoznak, melyek jogát az adott cég birtokolja.

Az ön által átadott információk

Bármely közlemény vagy anyag, melyet elektronikusan küldött el a weboldalunkon vagy emailen keresztül, illetve más módon, beleértve az adatokat, kérdéseket, megjegyzéseket, javaslatokat és egyéb dolgokat, nem bizalmas információként kezelünk. Bármi, amit átadott nekünk, az Balmex tulajdonába kerül, és bármilyen okból felhasználható (beleértve, de nem korlátozva a sokszorosítást, a nyilvánosságra hozatalt, a megjelenítést, a sugárzást és postán szétküldést). Az Balmex szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, szakismeretet vagy műszaki eljárást, melyet bármely, a weboldalunkra küldött közlemény tartalmaz, anélkül, hogy bármilyen ellenszolgáltatásra lenne kötelezve, kivéve a személyes adatokat, melyek megfelelnek a weboldal adatvédelmi irányelveinek.

A weboldalunkra mutató linkek

Az Balmex nem ellenőrzi olyan weboldalak tartalmát, melyek linket tartalmaznak a saját weboldalára. Az Balmex nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért.

Termék elérhetőség

Ezen a weboldal olyan, az egész világra érvényes termékekről és szolgáltatásokról tartalmaz információkat, melyek közül nem mindegyik érhető el minden helyen. A weboldalon egy termékre vagy szolgáltatásra történő hivatkozásból nem következik, hogy az adott termék vagy szolgáltatás elérhető Magyarországon. Nem szabad megbíznia az oldalon megjelenő, olyan termékre, vagy termék használatára vonatkozó reklámban vagy hirdetésben, mely nincs engedélyezve a helyi törvények és szabályozások szerint.

Adatvédelmi irányelvek

A következő adatvédelmi irányelvek leírják, hogy az Balmex Kft (továbbiakban “Balmex”) miként gyűjti, kezeli és használja az egyes személyekről az információkat. Az Balmex weboldalának használatával ön ellenvetés nélkül beleegyezik az adatvédelmi irányelvekben meghatározott kikötésekbe és feltételekbe. Továbbá elfogadja azt a tényt, hogy az Balmex időről időre tetszése szerint megváltoztatja, módosítja, kiegészíti, eltávolítja, vagy frissíti ezt az adatvédelmi irányelvet, előzetes értesítés nélkül. A következő nyilatkozat részleteiben írja le, hogy az Balmex miként kezeli azokat az adatokat, melyeket önként adtak meg a cég számára, a weboldal használatával kapcsolatban.

Titoktartás

Az irányelvekben használt „személyi adatok” kifejezés azokra az információkra, mint például az ön neve (vezetéknév, keresztnév), foglalkozás, email cím, levelezési cím, telefon vagy fax szám, vonatkozik, melyeket ön megadott az Balmex számára. Alapvetően az Balmex nem használja fel a személyi adatait az ön hozzájárulása nélkül. Mindazonáltal az Balmex fenntartja a jogot, hogy kivételes körülmények között további feldolgozáshoz, a törvény keretein belül, vagy a törvény által megkövetelt esetekben, illetve valamely törvényes nyomozás támogatására felhasználja az adatokat.

A személyes adatok felhasználása

A legtöbb webes szolgáltatásunkhoz nem kell kitölteni valamilyen kérdőívet, vagy nem kell regisztrálni, megengedve a weboldal látogatását, a személyazonosságának felfedése nélkül. Azonban bizonyos szolgáltatásokhoz szükség van a regisztrációra (például a sajtó információk megkapásához). Ha regisztrál nálunk, megkérhetjük, hogy töltsön ki bizonyos mezőket (egyeseket kötelező, mások opcionálisak), vagy adjon meg felhasználó nevet és jelszót. Ha úgy dönt, hogy megtagadja valamilyen személyes adat közlését, melyet bizonyos szolgáltatásokhoz kértünk, akkor nekünk nincs lehetőségünk válaszolni a kérésére. Csak olyan célból használjuk fel a személyes adatait, melyekről tájékoztatjuk, amikor az információt kérjük. Például, összegyűjtjük és használjuk a személyes adatokat, hogy termékinformációkat és információs szolgáltatásokat küldjünk az önök részére. Az adatait a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az információk megőrzése

Mi nem adjuk el, osztjuk meg, vagy más módon nem terjesztjük az ön személyes adatait egy harmadik személynek, kivéve, hacsak az adatvédelmi irányelvek erre nem adnak lehetőséget. A személyes adatokat alkalomadtán továbbítani lehet olyan harmadik személynek, aki az Balmex számára végez feladatokat, vagy további feldolgozásra, mely megegyezik azzal a céllal, amiért eredetileg összegyűjtötték az adatokat. Ez a harmadik személy megállapodott az Balmexrel, hogy kizárólag az engedélyezett célból használja fel az adatokat, nem adja el az ön személyes adatait egy harmadik személynek, és nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha azt törvény írja elő. Ha a személyes adatokat ily módon egy harmadik személy részére hozzáférhetővé teszik, törekszünk annak biztosítására, hogy azok felhasználása olyan kereteken belül, és olyan célból történjen, amiért eredetileg összegyűjtötték az adatokat. A személyes adatokat egy harmadik személy részére hozzáférhetővé tehetjük, ha arra valamilyen vonatkozó törvény, tőzsdei szabály, vagy állami rendelet kötelez bennünket, vagy ha a nyilvánosságra hozatal szükséges valamilyen jogi vagy bűnügyi nyomozás érdekében.

Hozzáférési jog

Joga van meggyőződni a személyes adatainak naprakészségéről. Továbbá megkérhet minket, hogy ne lépjünk kapcsolatba önnel. Ha szeretné felvenni velünk a kapcsolatot a személyes adataival kapcsolatban, küldjön nekünk emailt az mail@balmex.hu címre. Ebben az esetben nevezze meg a weboldalt, ahol megadta az információt, valamint a pontos információt, amit szeretne megváltoztatni, frissíteni vagy törölni. A kérését azonnal, és megfelelő módon kezeljük.

Biztonság és titkosság

A személyes adatok biztonságának és titkosságának biztosítása érdekében, melyeket online gyűjtöttünk össze, ipari szabványoknak megfelelő tűzfallal védett adat hálózatot és jelszó védelmet használunk. A személyes adatainak kezelésekor intézkedéseket hoztunk az információk elvesztésének, a jogosulatlan felhasználás vagy hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal, a megváltoztatás vagy a megsemmisítés lehetőségének csökkentése érdekében. Az Balmexrel emailen folytatott minden kommunikáció nyitott, és minden titkosítás nélküli úton történik. Nem tudjuk garantálni, hogy a nekünk küldött adatokat nem láthatja egy harmadik személy, és ezért az ön és a cégünk közötti kapcsolat nem jön létre. Az emailben küldött adatok országhatárokon túl is vándorolhatnak, még akkor is, ha a küldő és a fogadó is egy országon belül van. Ezért az emailben történő kommunikáció diszkréciója nincs kellőképp biztosítva.

Anonim adatgyűjtés

Az Balmex összegyűjthet és végezhet anonim analízist a weboldal látogatottságáról, például az egyes oldalak látogatottságáról, és az ott végzett keresésekről. Felhasználhatjuk az analízist a weboldalunk tartalmának fejlesztéséhez, és belső használatra statisztikát készíthetünk a weboldal használatáról.

Linkek más oldalakhoz

Ezek az adatvédelmi irányelvek csak az Balmex weboldalára vonatkoznak, és egyáltalán nem érvényesek más weboldalakra. Mi ajánlhatunk linkeket más weboldalakhoz, melyekről úgy gondoljuk, hogy érdekelhetik a látogatóinkat. A világháló természetéből adódóan nem tudjuk garantálni az összes, általunk belinkelt weboldalak titoktartási színvonalát, és nem vagyunk felelősek más weboldalak tartalmáért. Ezek az adatvédelmi irányelveknek nem az a szándéka, hogy a nem az Balmex által üzemeltetett weboldalakra alkalmazzák őket.

Alkalmazható törvények és hatáskörök

Ezek a feltételek a magyar törvények alapján születtek. Az Balmex székhelye szerint illetékes bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek azon jogi viták tárgyalásában, melyek ezekből a feltételekből következnek, vagy kapcsolatban vannak velük.

Ezeknek az adatvédelmi irányelveknek a legutolsó frissítése 2016. május 31-án történt.

1

Kiváló és széleskörű termékkör

Hogy Önnek mindig kíváló minőségű berendezéseket ajánlhassunk

2

Szakmai, minőségi megoldások

Mert mi mindenre felkészülten állunk az Ön rendelkezésére

3

Minőség és gazdaságosság

Magas minőségű berendezéseinkkel gazdaságos megoldást kínűlunk Önnek is

4

Személyreszabott megoldások

Mert mi mindig partnerünk igényei szerint állítjuk össze javaslatainkat

5

Szakszerű szerviz

A forgalmazot berendezéseinkhez teljeskörű szervíz szolgáltatást nyujtunk

6

Folyamatos képzés

Hogy mindig a legkorszerűbb megoldásokkal tudjunk az Ön rendelkezésére állni

7

15 év szakmai tapasztalat

Tapasztalatunk a minőségi megoldásaink garanciája

8

Minősített beszállítók

Hogy Önnek mindig a legjobb minőséget tudjuk garantálni

Elkötelezett munkatársaink személye az Ön garanciája…

KAPCSOLATFELVÉTEL

Küldje el kérdését, felvetését, vagy akár problémáját, és mi 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Írja meg hogy mire van szüksége és mi felkeressük Önt az optimálisabb megoldással.

Üzenjen vagy hívjon minket bizalommal!
Tel.: +36 1 222-1987

Robotok elleni védelem feloldása

Balmex Kft. 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Fax: +36 1 221 74 06
Tel.: +36 1 222 19 87