Balmex etikai kódex

Balmex etikai kódex

Általános Alapelvek

Fő feladatunk egy gazdaságilag szilárd és sikeres vállalkozást kialakítani és fenntartani. A Balmex, mint hosszú jövő előtt álló vállalkozás, vállalja a rá háruló felelősséget. Ez magában foglalja az olyan országok, közösségek és környezetek felé megnyilvánuló felelősségünket, amelyekben tevékenykedünk, továbbá a munkatársaink és üzleti partnereink, valamint általában véve a társadalom irányában érzett felelősségünket.

 

Ennek tükrében meghatározzunk néhány olyan alappillért, amelyre teljesítményünk épül:

        Megfelelünk azoknak a törvényi követelményeknek, amelyek azokban az országokban érvényesek, amelyekben üzleti tevékenységet folytatunk.

        Elismerjük azon kötelezettségünket, hogy tiszteletben kell tartanunk azokat a jogokat, amelyek a munkatársaink felé és azon közösségek felé megnyilvánuló magatartásunkra vonatkoznak, amelyben dolgozunk és élünk.

        Elköteleztük magunkat a mellett, hogy üzleti tevékenységünket a legtisztességesebben és legetikusabb módon folytassuk.

        Nyitottak vagyunk a párbeszédre azokkal, akiket működésünk érint. Válaszolunk külső partnerek megkereséseire, és az érintett felekkel megfelelő időben és hatékonyan kommunikálunk.

 

Hatáskörünk keretein belül törekszünk annak biztosítására, hogy beszállítóink és alvállalkozóink tartsák magukat az Etikai Kódexünkben foglalt alapelvekhez.

 

Munkavállalói Kapcsolatok

A Balmex számára létfontosságú, hogy kölcsönös tiszteletre és méltósára épülő erős és kiegyensúlyozott kapcsolat legyen a cég és munkavállalói között. Az alkalmazottaknak kínált munkakörülményeknek meg kell felelniük a nemzeti jogszabályban és a vonatkozó ILO (International Labour Organisation = Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) egyezményekben foglalt minimális követelményeknek.

 

        Munkahelyeinken nem alkalmazunk munkakényszert, rabszolgamunkát, vagy egyéb, nem önkéntes alapon végzett munkát. Nem engedünk meg olyan gyakorlatot, amely korlátozná a munkatársak szabad mozgását.

        Nem alkalmazunk a törvényes minimális életkort be nem töltött személyeket.

        Fajtól, bőrszíntől, nemtől, nemzetiségtől, vallástól, etnikai hovatartozástól vagy egyéb megkülönböztető jegytől függetlenül egyenlő lehetőségeket biztosítunk az embereknek. Nem engedjük meg a hátrányos megkülönböztetést vagy a zaklatást.

        Biztonságos és egészséges munkakörülményeket biztosítunk, és elköteleztük magunkat ezek folyamatos fejlesztése mellett. Az egészségügyi és biztonsági intézkedések leírása minden munkahelyen rendelkezésre áll és az ebben foglaltakat betartjuk.

        Az ország törvényeivel és alapelveivel összhangban elismerjük az alkalmazottaknak azon jogait, hogy szakszervezeteket alapítsanak, vagy azokba belépjenek.

 

Üzleti Etika

A korrupció, vesztegetés és tisztességtelen versenyellenes tevékenység torzítja a piacot, és gátolja a gazdasági, társadalmi és demokratikus fejlődést. A Balmex elkötelezett célja, hogy kerülje az ilyen gyakorlatokat.

 

        Nem járunk el a vonatkozó versenytörvényekben foglaltakkal ellentétesen.

        Semmilyen természetes vagy jogi személynek nem kínálunk fel vagy adunk meg nem érdemelt fizetséget vagy egyéb ellenszolgáltatást abból a célból, hogy az ilyen természetes vagy jogi személyt rábírjuk arra, hogy az előírt kötelezettségekkel ellentétesen cselekedjen annak érdekében, hogy a Balmex részére üzletet szerezzen, vagy tartson meg.

        Nem kérünk vagy fogadunk el olyan meg nem érdemelt fizetséget vagy egyéb ellenszolgáltatást, amelyet azért adnak, hogy bennünket rábírjanak az előírt kötelezettségeinkkel ellentétes cselekedetre.

 

Üzleti Partner Kapcsolatok

A Balmex meggyőződése, hogy a kölcsönös tiszteletre és megbecsülésre épülő kiegyensúlyozott, a felek önkéntes együttműködésén alapuló kapcsolat kell legyen bármely együttműködés alapja.  

        Magunk erőfölénnyel, monopolhelyzettel nem élünk vissza, erőfölényünk vagy monopol helyzetünk esetén is mindenkor a kölcsönös előnyök mentén való megegyezésre törekszünk.

        Nem tűrjük, nem fogadjuk el, hogy velünk szemben bárki erőfölényt alkalmazzon, vagy monopolhelyzetével egyoldalú – nem kölcsönösen előnyös - feltételeket ránk kényszerítsen.

 

Minőség

A Balmex elkötelezi magát a következetes minőségvédelem és folyamatos minőségjavítás mellett.  Üzleti tevékenységében a minőségi szempontokat kiemelten kezeli.

Minőségbiztosítási rendszert működtet, amit független szervezet auditál.

Ügyfeleink figyelmét mindenesetben felhívjuk a magasabb minőségű alternatívákra, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik.

Ügyfeleinknek igyekszünk minőségi szempontból a legjobb megoldásokat ajánlani.  Egy általunk elfogadhatónak tartott minőségi szint alatt pillanatnyi üzleti eredmény érdekében sem kínálunk terméket és szolgáltatást.

 

Környezetvédelem

A környezetről való gondoskodás munkánk minden területét áthatja. A vonatkozó, különösen az ügyfeleinktől származó törvényi és egyéb környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés adja alapját környezetvédelmi célkitűzéseinknek. Magunkra nézve kötelezőnek érezzük a káros környezeti hatások megakadályozását és folyamatos csökkentését és a források megóvását.

 

        Ott, ahol megfelelő alternatívák állnak rendelkezésre, kerüljük a környezeti kockázattal járó anyagok és módszerek felhasználását. Ügyfeleinknek igyekszünk környezetvédelmi szempontból jobb alternatívákat ajánlani mindenesetben, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik.

        Nem folytatunk olyan tevékenységet, amelyek elfogadhatatlan környezeti és társadalmi kockázatokat hordoznak magukban. Célunk, hogy az ilyen kockázatokat a lehető leghamarabb felismerjük annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon időben és megfelelő módon cselekedni és dönteni.

1

Kiváló és széleskörű termékkör

Hogy Önnek mindig kíváló minőségű berendezéseket ajánlhassunk

2

Szakmai, minőségi megoldások

Mert mi mindenre felkészülten állunk az Ön rendelkezésére

3

Minőség és gazdaságosság

Magas minőségű berendezéseinkkel gazdaságos megoldást kínűlunk Önnek is

4

Személyreszabott megoldások

Mert mi mindig partnerünk igényei szerint állítjuk össze javaslatainkat

5

Szakszerű szerviz

A forgalmazot berendezéseinkhez teljeskörű szervíz szolgáltatást nyujtunk

6

Folyamatos képzés

Hogy mindig a legkorszerűbb megoldásokkal tudjunk az Ön rendelkezésére állni

7

15 év szakmai tapasztalat

Tapasztalatunk a minőségi megoldásaink garanciája

8

Minősített beszállítók

Hogy Önnek mindig a legjobb minőséget tudjuk garantálni

Elkötelezett munkatársaink személye az Ön garanciája…

KAPCSOLATFELVÉTEL

Küldje el kérdését, felvetését, vagy akár problémáját, és mi 24 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

Írja meg hogy mire van szüksége és mi felkeressük Önt az optimálisabb megoldással.

Üzenjen vagy hívjon minket bizalommal!
Tel.: +36 1 222-1987

Robotok elleni védelem feloldása

Balmex Kft. 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Fax: +36 1 221 74 06
Tel.: +36 1 222 19 87