A szünetmentes áramellátó berendezés felhasználónak a minél hosszabb garancia felelne meg a legjobban, a gyártónak meg a lehető legrövidebb garancia. Az ellentétet a jogszabályok és a piaci viszonyok alapján az önkéntes vállalások szabályozzák.

A garancia a jogszabályon túl gazdasági és marketing kérdés. Éppen ezért koránt sem biztos, hogy a hosszú garancia igazán kiváló minőséget takar! Nézzünk egy kicsit a dolgok mögé is, hogy befolyásolják a garanciát:

  • a gazdasági tényezők,
  • a gyártók hozzáállása,
  • a termékek életkora,
  • a kereskedői és a marketinges eszközök,
  • a karbantartási megoldasok és
  • az UPS-ekhez tartozó akkumulátorok minősége.

Gazdasági tényezők

Gazdasági oldalról a felhasználó előnye világos, a garancia ideje alatt mentesül a váratlan meghibásodás elhárításának költségei alól. A garanciális költségeket, illetve a rizikót az eladó vagy a gyártó viseli. Viszont a felhasználónak megmaradnak az egyéb költségek, úgy mint következmény meghibásodások, termelés kiesések, adatvesztések, és egyéb következmény károk, amikre az UPS garancia nem ad fedezetet.

UPS garancia a gyártói oldalról

A gyártó a garanciális terhét, illetve rizikóját csökkentheti, ha jobb alkatrészeket, korrektebb tervezési- és gyártástechnológiát és erősebb minőségbiztosítási rendszert használ. Igen ám, de ezek költség tényezők, amelyek csökkentik a gyártó gazdasági eredményét, vagy kénytelen magasabb árat kérni.

Még ha nem javítja a minőséget, alacsonyabb lesz ugyan a termelési költsége, de magasabb garanciális terhe keletkezik. A jobb minőség egyértelműen magasabb árat eredményez, de a felhasználó cserébe kisebb meghibásodási gyakoriságot és ezáltal nagyobb gazdasági biztonságot nyer.

A gyártók gazdálkodásában a garancia vállalása jelentős kockázatnak minősül, ezért komoly pénzügyi lekötéseket kell tenniük, hogy az esetleges jövőbeli kockázatot ellensúlyozzák. Ez is az oka annak, hogy a gyártók rendre a minimális szinten tartják a garancia idejét.

Meghibásodások az életszakasz alapján

A meghibásodások oldaláról vizsgálva a témát, a klasszikus kádgörbét szokás alapul venni. A termék élettartam elején a kezdeti meghibásodásokat legtöbbször valamely alkatrész vagy részegység gyengesége okozza, ezért vállal a gyártó 1-2 év garanciát, hogy az ebből eredő gondot levegye a felhasználó válláról.

A későbbi meghibásodások az úgynevezett stressz tényezőknek tudhatók be, jóval kisebb mértékű, mint az élettartam elejére jellemző meghibásodási ráta. Itt a meghibásodások nem vagy nehezen vezethetők vissza alkatrész hibára, jelentősebb szerepet játszanak az üzemeltetési, a környezeti hatások. Mivel erre a gyártónak kevés ráhatása van, ezért az ezen időszakra vonatkozó garanciát, azaz a garancia hosszát a gyártók korlátozzák.

Az UPS garancia a kereskedői oldalról nézve

A hosszabb garanciát – a fentiek miatt – a gyártó sokszor aránytalanul magas költség mellett vállalja, és az időtartamát is korlátozza. Ezzel szemben a kereskedő, a piaci siker érdekében bátrabban nyúl a garanciához és nyújt hosszabbat. Ebben jó esetben a termék minősége „támogatja” a kereskedőt, de jellemzőbb a magas rizikóvállalás.

A rizikó jó esetben csak a kereskedő rizikója, de a felhasználót is érintheti, ha még is magas a hibaszázalék, ha a kereskedő már nem tud helytállni, vagy ha úgy dönt, hogy nem kíván helytállni. A felhasználó – a vásárló – felelőssége, hogy mennyire fogadja el a kereskedői garanciát.

A garancia marketinges szempontból

A hosszú garancia bizalmat ébreszt, ezért kiváló marketing eszköz. Tapasztalható is a garancia hosszának növelése marketing megfontolásból. Jellemzően feltörekvő márkák élnek ezzel a lehetőséggel. Az ilyen garancia hosszítások idővel megszűnnek, mérséklődnek. Ez esetben is az a kérdés, hogy ez milyen mértékben van megfelelően alátámasztva, vajon a termék tényleg olyan magas színvonalú-e?

Ha a piaci trendtől eltérő hosszú garanciával találkozunk, nem árt a témát alaposan körüljárni, adott esetben a „kisbetűs részekre” is odafigyelni.

A hosszú, jellemzően 5 éves garancia igénye lehet megfontolt felhasználói igény, de sokszor tapasztalható a félre értelmezett építőipari kötelező alkalmassági követelmény ráhúzása is.

Karbantartási megoldások

A megfontolt igény lehet, miszerint a felhasználó nem kíván további váratlan kiadással kalkulálni a következő 5 évben. A fentebb leírtak alapján ez azért nem kevés önálltatást is tartalmaz, de engedjük meg! A gazdaságilag fejlett országokban a gyakorlat erre az „all in” kiterjesztésű karbantartási szerződés alkalmazása, ahol a karbantartási szerződés tartalmazza az esetleges meghibásodások javításának teljes költségét.

A karbantartási szerződés pedig folyamatos ellenőrzést tesz lehetővé a szállítónak az alkalmazási feltételeket illetően. Az ellenszolgáltatás nélkül nyújtott 5 év garancia esetén – különösen, hogy a gyártók nem nyújtanak ilyent – fokozott körültekintés javasolt.

Az UPS nem szerepel a kötelező öt éves alkalmassági idővel bíró építőipari termékek listájában, az erre való hivatkozás egyszerűen alaptalan.

Az UPS-ek és a hozzájuk tartozó akkumulátorok garanciái

Érdekes feltétel, amire érdemes odafigyelni, különösen hosszú garancia esetén, hogy vajon a garancia a teljes rendszerre, értsd UPS és akkumulátor vagy csak az UPS-re vonatkozik-e?

Az akkumulátor esetén az élettartamot leginkább a környezeti hőmérséklet határozza meg. Az akkumulátor élettartam feleződik, ha az átlag hőmérséklet 10°C- al emelkedik. Ez azt jelenti, hogy egy 5 éves élettartam kategóriájú akkumulátor élettartama csak 2,5 év lesz 30°C hőmérsékleten. Kedvezőtlen esetben a valós akkumulátor élettartam akár kevesebb is lehet, mint a garancia hossza. Nem véletlenül találkozhatunk ilyen a korlátozással a garancia vállalásoknál.

A gyártók általában a kisebb UPS-re 2 év a nagyobb teljesítményűekre 1 év garanciát adnak, ami kiterjed az akkumulátorra is. Továbbá rendre találhatunk garancia kiterjesztő opciókat, amelyek megvásárlása esetén az alapgarancia néhány évvel kiterjeszthető.

Kapcsolódó termékek

Ipari és IT szünetmentes tápok (UPS)

Szünet- és zavarmentes tápellátást biztosítanak az általuk táplált berendezések számára, megvédve azokat az áramellátási zavaroktól.