Ipari termelésben is fontos a szünetmentes tápegységek telepítésével foglalkozni

Az ipari termelésben is komoly gondokat okoz, hogy a hálózati áramellátás nem zavar- és szünetmentes. Ebből adódóan az áramellátás minősége a termelő berendezések működését alapvetően befolyásolja, amely kiküszöbölhető ipari szünetmentes tápegység telepítésével. Hogy megismerjük, miként tudjuk megvédeni a gépeinket, érdemes megvizsgálni:

 • a hálózati zavarokat,
 • a védelem mértékét,
 • az áthidalási idő szükséges mértékét,
 • a rendszer elhelyezkedését és
 • egy UPS telepítés lépéseit.

A hálózati zavarokról

A zavarok mennyisége, gyakorisága területenként és időszakonként változó. Mindenki tapasztalhatja, hogy az ő működési területén milyen a zavarmérték. Az áramszolgáltató bizonyos intézkedésekkel, amelyek költségét jellemzően továbbhárítja, mérsékelni tudja a zavarás mértékét, de teljesen megszüntetni nem. Tehát zavar- és szünetmentes áramellátás helyi megoldással, például ipari szünetmentes tápegységgel alakítható ki. Érdemes tehát mérlegelni, hogy e megoldások nélkül a zavarok, bár változó mértékben, de minden évben jelentkezni fognak.

A zavarok hatásai

A termelő berendezések komplexitása, zavarérzékenysége és a zavar által veszélyeztetett tevékenység gazdasági súlya határozza meg, hogy szükséges-e védelem.

A hálózati zavarok okozhatnak:

 • berendezés meghibásodásokat,
 • szerszám töréseket,
 • adatvesztéseket,
 • programozási kieséseket,
 • selejt károkat,
 • hosszabb termelés kiesést, hiba vagy bonyolult újraindítás miatt,
 • határidők elmulasztását, aminek a közvetlen károkon túli következménye lehet még:
  • termelékenység csökkenés,
  • vevő elpártolás,
  • piacvesztés,
  • presztízs romlás.

Azaz egy áramkimaradás nyomán egyszerű esetben némi anyagi kár keletkezik, de akár súlyos gazdasági következménye is lehet. Egy megfelelő mélységű kockázat elemzés segít a tisztánlátásban és a döntésben.

Ipari szünetmentes tápegység megoldás lehet az elhárítása

A védelem megoldható ipari szünetmentes tápegység, UPS használatával. Ám az ideális megoldás megtervezéséhez még egy sor további kérdést kell megválaszolni:

 • Az egész termelést védjük, vagy csak egyes berendezéseket?
 • Helyi, azaz berendezésenkénti védelmet vagy központi védelmet alakítsunk ki?
 • Berendezés-szinten a teljes berendezést vagy csak egyes részeit (jellemzően a vezérlését) védjük?
 • Milyen hosszú áthidalási időre alakítsuk ki a védelmet?
 • Hol és hogyan helyezzük el a védelmi berendezéseket?

Nincs általános jó megoldás, a helyi körülmények alapos, akár műszeres felmérése, elemzése alapján alakítható ki az optimális megoldás.

Milyen mértékű UPS védelemre van szükség?

Minél nagyobb teljesítményre kell a védelmet kialakítani, annál drágább, azaz nagyjából vehetjük a költségek alakulást a teljesítmény függvényében lineárisnak. A teljes termelés védelme általában egyszerű, mert egy ponton – jellemzően a fő betáp ponton – kell kialakítani az UPS rendszert, ezzel szemben az egyes berendezések védelme a helyi elosztórendszerbe való belenyúlást, átalakítást igényel. Nem kell visszarettenni a helyi elosztóhálózat átalakításától, ha így jelentős védelmi teljesítményt takarítunk meg. Az így nyert védelmi költségcsökkenés messze nagyobb lehet, mint egy ipari szünetmentes tápegység telepítésének költsége.

Helyi, berendezésenkénti vagy központi védelem?

Azaz: tegyünk minden védendő berendezéshez egy kisebb UPS-t vagy használjunk központilag, esetleg szigetszerűen nagyobb UPS megoldásokat, és arról lássuk el az egyes termelő berendezéseket?

Javasolt törekedni a központi védelem kialakításra, több előny szól mellette. Azonban ha nagy a gyártó csarnok kiterjedése, alkalmazhatunk szigetszerű megközelítést, így a kábelezési távolságokat csökkenthetjük. Például ketté osztani a csarnokot és két UPS központot kialakítani. Távolságok, a rendelkezésre álló – általában szűk – helyek, védendő berendezések elhelyezkedése, kábelezhetőségek, teljesítmény igények azok a paraméterek, amik mentén kialakítható az optimum.

Ma már a moduláris UPS technika alkalmazása lehetővé teszi, hogy fokozatosan bővíthető UPS központo(ka)t alakítsunk ki, így az igény későbbi növekedése nem eredményezi az egyedi UPS-ek elburjánzását.

Központi védelem kialakítása ipari szünetmentes tápegységgel

Központi védelem kialakítása ipari szünetmentes tápegységgel

A teljes berendezés védelem vagy részleges vezérlés védelem?

Gyakran felmerülő kérdés, hiszen költség szempontból nem mindegy, hogy csak néhány száz wattnyi vezérlést vagy esetleg a sok kilowattnyi teljes berendezést kell védeni. Az elsődleges döntő tényező a funkcionalitás. Ha a vezérlés védelme elegendő a kockázatok, károk elhárítására, akkor felesleges a többi rész védelme. Alapos technológia-, berendezés ismeret és elemzés ajánlott a jó döntéshez.

A másik tényező, hogy mennyire választható le a vezérlés a berendezés többi részről? Vannak termelő berendezések, ahol a gyártó ezt eleve megteszi. Érdemes ez ügyben a gyártóhoz fordulni tanácsért.

Az ipari szünetmentes tápegység által biztosított áthidalási idő

Meghatározása során az alkalmazott gyártástechnológiából és a jellemző hálózati zavarokból kell kiindulni. Minél hosszabb áthidalási időt jelölünk meg, annál nagyobb költséggel kell számoljunk. A 8-10 perc áthidalás elegendő az ismételt hálózati védelmi működések kivédésére. Sok esetben elegendő lehet a gyártó berendezések biztonságos leállítására is, de ezt ráhagyással a technológiához kell igazítani, szükség szerint növelni.

Hova helyezzük az ipari szünetmentes tápegységet?

UPS rendszerek elhelyezésénél kerülni kell a meleg, agresszív környezetet. A magas hőmérséklet csökkenti az akkumulátor élettartamot, a poros, gőzös, olajpárás környezet a működést teszi bizonytalanná.

Törekedni kell arra, hogy a kábelezési távolságok ne legyenek túlzók. Biztosítani kell a karbantarthatóságot. Ha beltérben nincs ilyen helyiség, akkor az ipari szünetmentes tápegységek elhelyezhetők kültéren, konténerben is, közvetlen a gyártócsarnok mellett.

Összességében mérlegelni kell, hogy a hálózati zavarok minden évben újra és újra jelentkezni fognak, azaz a kárköltségek évről évre kumulálódnak, a kockázatok megmaradnak. Ezek nagy részét meg lehet takarítani az idejekorán kialakított védelemmel.

A hálózat védelme 12 lépésben

 1. Jó esetben ismertek a kockázatok és az éves kárnagyságrend, amihez majd a védelmi megoldás költségét viszonyítja a felhasználó. Az éves kárnagyságrend elég nagy ahhoz, hogy elkezdje kidolgozni a védelmi megoldást.
 2. A felhasználó meghatározza azokat a berendezéseket vagy teljes folyamatokat, amelyeket védeni kíván, a technológia ismeret, gazdasági kockázat értékelés alapján. Ez az elhelyezkedési térképpel együtt erős jelzést ad, hogy központi vagy egyedi védelem felé fog mozdulni a megoldás.
 3. A felhasználó meghatározza, mely berendezésnek kell teljes védelem és melynek lenne elegendő „csak” a vezérlését védeni.
 4. A felhasználó ellenőrzi, hogy a „csak” vezérlés védelem kialakítható-e az adott berendezéseken? A helyi szerviz, illetve karbantartó el tudja dönteni, végső esetben a gyártóval egyeztet. Ahol nincs lehetőség a vezérlés leválasztásra, ott a teljes berendezést kell védeni.
 5. A felhasználó összegyűjti a teljesítmény adatokat. A védendő folyamatok, illetve berendezések teljesítmény adatait, csúcs és átlagos teljesítmények. Ha vannak nagy tranziensű berendezések, akkor azok tranziens adatait is. A „csak” vezérlés teljesítmény adatát a tápegysége teljesítményéből meg lehet határozni. A teljes termelés teljesítmény adatait csak abban az esetben, ha felmerül a totális központi védelem.
 6. A felhasználó meghatározza az elvárt áthidalási időt, különösen, ha technológiai oldalról az alap 8-10 perchez képest, hosszabb elvárás van.
 7. A teljesítmény és áthidalási adatok alapján az UPS szállító tájékoztató árat ad a várható ipari szünetmentes tápegység költségekről.
 8. A felhasználó mérlegeli és dönt arról, hogy érdemes-e a projektet tovább vinni? Esetleg csökkentve a védendő berendezések illetve folyamatok körét, mutat-e realitást a projekt?
 9. Pontosítások, elhelyezési lehetőségek tisztázása. Konzultáció, helyszín bejárások, közös munka a potenciális UPS szállítóval.
 10. Pontosított tájékoztató ajánlat, amely már kitér a kapcsolódó járulékos költségekre is, például kábelezés.
 11. Felhasználói döntés a projekt indításról. Terveztetés, versenyeztetés, megvalósítás.
 12. A kellő tapasztalattal rendelkező UPS szállítók a folyamat elejétől hathatós segítséget tudnak nyújtani a folyamatban, kialakítási lehetőségek és költség nagyságrendek megadásával adnak orientációt, teszik hatékonnyá a munkát. Látni kell azonban, hogy a felhasználó oldaláról komoly adatgyűjtések, elemzések és felelős döntések kellenek az ideális ipari szünetmentes tápegység kialakításához.

Kiemelt termékek

IT és ipari szünetmentes tápegységek (UPS)

Szünet- és zavarmentes tápellátást biztosítanak az általuk táplált berendezések számára, megvédve azokat az áramellátási zavaroktól.