A szünetmentes áramellátó berendezések, azaz UPS-ek, védelmi, biztonsági berendezések. A biztonságos és kiszámítható működésük alapvető elvárás, amit megfelelő karbantartással és szervizzel lehet biztosítani, mely kötelezettséget némely felhasználásban jogszabály is előírja.

UPS szerviz és karbantartás

Gyári előírás UPS szervizre és karbantartásra

Az UPS karbantartásra általános gyártói ajánlás van, hivatkozással a működési biztonságra. Felkérés esetén, mint szolgáltató szakszerviz, a mélységre és gyakoriságra az üzemeltetési környezet és körülmények, a fogyasztói jelleg és a felhasználó minőségügyi és biztonsági elvárásai alapján teszünk javaslatot.

Az UPS-ben lévő akkumulátorok megfelelő működése alapvető fontosságú. Az akkumulátor gyártók évente kétszeri ellenőrzést javasolnak, hogy a kezdődő meghibásodásokat időben fel lehessen ismerni.

A gyakorlatban elterjedt az évi kétszeri UPS szervizelés, ami egy nagy és egy kis karbantartást tartalmaz. Ennél sűrűbb karbantartás csak nagyon indokolt esetben szükséges, inkább csak „inspekciók” formájában.

Előírt, illetve javasolt alkatrészcserék

Az akkumulátoron túl egyes elhasználódó, illetve elöregedő alkatrészek cseréjét a gyártók hiba megelőzési jelleggel javasolják.

A ventilátorok cseréje az üzemidő függvényében javasolt, illetve ha növekvő zaj érzékelhető. Egyes típusok a megfelelő időben jelzik a csere szükségességét.

A nagyobb, általában a 3/3 fázisú UPS-ek szervizelésekor ajánlott az AC és DC kondenzátorok cseréje, amit javasolt a gyári ajánlásnak megfelelően preventíven megtenni, elkerülendő az esetleges kondenzátor hibából bekövetkező leállást, illetve súlyosabb meghibásodást.

Megelőző UPS karbantartás

A megelőző karbantartás arra irányul, hogy ellenőrizzük az UPS, illetve egyes elemeinek állapotát, észrevegyük és megszüntessük a fennálló rendellenességeket. Mérésekkel, ellenőrzésekkel, szükség szerinti beavatkozásokkal, például takarítással biztosítjuk, hogy az UPS továbbra is el tudja látni feladatát.

Hasznosságát és eredményességét többen kétségbe vonják, ezért sajnos nem ritka, hogy csak baj esetén történik meg az UPS szervizelése. A statisztika azonban egyértelműen mutatja, hogy milyen mértékben javul a berendezés megbízható működése a karbantartás hatására:

A meghibásodások közötti átlagos idő növekedése az évi UPS szervizelések számának megfelelően

A meghibásodások közötti átlagos idő növekedése az évi UPS szervizelések számának megfelelően

Több mint 5000 db UPS, 6 éves időszakra vonatkozó karbantartási és meghibásodási adatait dolgozták fel és értékelték ki. A vízszintes tengelyen az éves karbantartások száma szerepel, a függőleges tengelyen pedig a megbízhatóság – MTBF – javulás szorzószáma. A nem karbantartott UPS megbízhatóságát 1-nek tekintve:

 • az évi egyszer karbantartott berendezések megbízhatósága 10-szer nagyobb,
 • míg az évi kétszer karbantartott berendezések megbízhatósága 23-szor nagyobb.

UPS szerviz és karbantarthatóság

Érinti a fizikai hozzáférhetőséget, az üzemviteli hozzáférhetőséget és a villamos környezetet.

Fizikai hozzáférhetőség

A berendezés és akkumulátorok legyenek megközelíthetők, álljon rendelkezésre elegendő hely a karbantartáshoz. Ezekre a telepítéskor is tekintettel kell lenni, de később az üzemeltetés során se legyen eltorlaszolva a hozzáférés.

Üzemviteli hozzáférhetőség

A karbantartás, kiemelten a nagy karbantartás, az UPS lekapcsolását igényli, illetve üzemállapot átkapcsolásokat jelent, amelyek kihathatnak a fogyasztókra is. Az üzemviteli hozzáférhetőség alatt azt értjük, hogy a fogyasztók, illetve a táphálózat oldaláról nincs korlátozó tényező.

A karbantartási kockázatokról és kompromisszumos lehetőségekről tájékoztatást adunk, a karbantartás megrendelése előtt kell tisztázni a konkrét feltételeket.

Villamos környezet

Kiemelten a nagy karbantartás az UPS lekapcsolását, feszültségmentesítését igényli. Vagy a fogyasztókat is lekapcsoljuk, vagy ha nincs külső kézi kerülőág – világos áttérésű – amely az UPS teljes leválasztását lehetővé teszi, akkor a belső kerülőágat – ha van – tudjuk csak használni, ami a fogyasztóra nézve és a karbantartó személyzetre nézve is kockázatokat hordoz. A kockázatokat elkerülendő a világos áttérésű külső kézi kerülőág kialakítását mindenképpen javasoljuk.

Aggregát és világos áttérésű külső kézi kerülőág megléte esetén a fogyasztókat leállítás nélkül lehet az aggregátra terhelni a karbantartás idejére, mivel az zavarmentes ellátást biztosít, majd a végén vissza az UPS-re. Folyamatos 0-24 órás üzemigény esetén hasznos lehetőség.

UPS szerviz és karbantartási szolgáltatások a Balmex-nél

Nagy karbantartás

 • Környezeti állapot ellenőrzés
 • Részletes állapot és működés tesztek, mérések, műterheléssel
 • Hiba és távjelzések ellenőrzése
 • Terhelési állapot és az eseménytároló elemzése
 • Az akkumulátor részterheléses mérése, nem kapacitás vizsgálat
 • A berendezés takarítása és a csatlakozások ellenőrzése, sz.sz. javítása
 • Az aktuális szoftver upgrade

Kis karbantartás

 • Környezeti állapot ellenőrzés
 • Állapot és működés ellenőrzések, mérések
 • Terhelési állapot és az eseménytároló elemzése
 • Az akkumulátor gyors ellenőrzése, feszültség eloszlás mérés

Inspekció

 • Környezeti állapot ellenőrzés
 • Működés és állapot ellenőrzések
 • Terhelési állapot és az eseménytároló ellenőrzése

A karbantartás és szerviz részletei UPS típusonként változhatnak, ugyanis az 1/1 és a 3/3 fázisú UPS-ek szerviz igénye között is eltérés van. A nagy karbantartás az UPS leállítását és kiszakaszolását igényli, gondoskodni kell a fogyasztók lekapcsolásáról vagy kerülőágra térítéséről. A kis karbantartás során is kívánatos, hogy a fogyasztókat leválasszuk az UPS-ről. Inspekció alkalmával azonban nem történik beavatkozás, csak szakértői szemrevételezések, ellenőrzések.

A berendezés takarítása a belső porlerakódások kitisztítását jelenti porszívóval és ecseteléssel, a kompresszor használata ellenjavalt! A nagy karbantartáskor esedékes akkumulátor ellenőrzés részterheléses kisütést vagy belső ellenállás mérést jelent.

Mindkét módszer kiválóan alkalmas a kezdődő meghibásodás felismerésére.

Az erősáramú villamos csatlakozásokat infra hőmérővel ellenőrizzük, szükség szerint javítjuk. UPS szervizünk követi a gyári ajánlásokat és szerviz értesítőket, karbantartás során elvégzi az aktuális szoftver upgrade teendőket. A karbantartásokról jegyzőkönyv készül, amelyben az esetleges hiányosságokra is felhívjuk a figyelmet.

Oktatás

A karbantartások közötti időben elvégzendő időszakos ellenőrzésekre a helyi személyzet oktatását biztosítjuk.

Nem saját forgalmazású berendezés karbantartása

A Balmex-nél korlátozásokkal vállaljuk a nem saját forgalmazású UPS-ek szervizelését és karbantartását. A korlátozás abból ered, hogy nem rendelkezünk olyan UPS-ek szerviz szoftverével, melyeknél nincs kiépítve a kapcsolatunk a gyártóval.

Ilyen megbízások esetén törekszünk arra, hogy az adott típus hazai szakszervizével kooperáljunk. Az egyszerű normál karbantartásokat a fenti korlátozás nem érinti, azokat maradéktalanul el tudjuk végezni.

Készenlét és váratlan meghibásodás elhárítása

Készenlét

Karbantartási keretszerződéshez igényelhető készenléti szolgáltatásunk, amelyben akár 365/24 készenlétet biztosítunk. Hot-Line telefon ügyelettel és a szakszerű értesítéstől számított, megegyezés szerint, órára pontosan vállalt időn belüli hibaelhárítás megkezdési kötelezettséggel.

A megelőző karbantartási keretszerződéshez díjmentesen alap készenléti szolgáltatás tartozik, ami váratlan meghibásodás esetén a szakszerű értesítéstől számítva mielőbbi, de legkésőbb a 2. munkanapon munkaidőben való megjelenést és hibaelhárítás megkezdést foglal magába. Ilyen esetben a váratlan meghibásodás javítását eseti megrendelés alapján végezzük teljes elszámolással.

Díjköteles karbantartási keretszerződésben szorosabb megjelenési idő van kikötve. Ebben az esetben a kikötött időn belül megkezdjük a hiba elhárítását, kedvezményes elszámolással.

Kedvezményes elszámolás

Garanciaidőn túl, hibajavítás esetén fizetendő:

 • 1x kiszállás – ugyanazon hibára a további kiszállások díjmentesek
 • alkatrész költség = 100%
 • munkadíj = 0% – munkadíjat nem számolunk fel.

A kedvezményes elszámolás a Balmex saját szolgáltatására vonatkozik, gyári vagy külső szakember bevonása esetén annak díját felszámoljuk.

Megjelenés és hibaelhárítás

Nem vállalunk irreális feltételeket sem a megjelenési határidők, sem a hibaelhárítás időtartama tekintetében. Kizárólag olyan megjelenési határidőket vállalunk, amelyeket mindenkor teljesíteni tudunk.

Az UPS berendezések komplex eszközök, a hiba megtalálása sem minden esetben egyszerű feladat, így adott esetben többszöri próbálkozást és gyártói konzultációt igényelhet.

Egyéb szolgáltatások

Opcionálisan kiváltó, illetve csere berendezés biztosítása opció. Szerződött partnereinknek egyeztetett feltételek mellett akár azonnal kiváltó vagy csere berendezést biztosítunk, a hibajavítás idejére.

All-In szerződéses opció

Karbantartási keretszerződéshez kapcsolódó opció, amely magában foglalja az esetleges hibaelhárítások minden költségét, azaz a meghibásodások javítása is díjmentes.

Kapcsolódó termékek

IT és ipari szünetmentes tápegységek (UPS)

Szünet- és zavarmentes tápellátást biztosítanak az általuk táplált berendezések számára, megvédve azokat az áramellátási zavaroktól.